Kosten

De vergoeding die de schoonmaak-student ontvangt voor het werk dat hij of zij voor u verricht bedraagt € 10,00 per uur. U hoeft dit bedrag pas te betalen als de student ook daadwerkelijk voor u aan het werk is geweest. Bij dit bedrag zijn overige bedragen inbegrepen, zoals vakantiegeld. De vergoeding wordt dus nooit hoger dan € 10,00 per uur. De vergoeding betaalt u rechtstreeks aan de student, dit gaat dus niet via ons. 

Bemiddelingsbedrag

Het andere deel van de kosten betaalt u aan ons. Dit betreffen de bemiddelingskosten. Deze kosten bestaan uit een basisbedrag en een bedrag dat vermenigvuldigd wordt met het aantal uur per week waarvoor u een hulp zoekt. Het tarief dat wij voor deze drie factoren rekenen vindt u hieronder:


Bemiddelingskosten Schoonmaak-student.nl (inclusief BTW)
Basisbedrag:€ 39,50
Extra bedrag per opgegeven uur:€ 3,50

Het totaalbedrag betaalt u alleen indien wij daadwerkelijk gegevens van een hulp leveren. De kosten voor bemiddeling kunt u naar ons overmaken zodra u de factuur ontvangt. Als wij geen hulp beschikbaar hebben, bent u ons niets verschuldigd. 

Nadat wij een potentiële werkster hebben gevonden en u het bemiddelingsbedrag heeft betaald, heeft u een jaar garantie. Mocht er geen klik zijn tussen u en de schoonmaak-student, dan zoeken wij (max. één jaar) gratis voor u verder tot we een passende hulp hebben gevonden. Het bemiddelingsbedrag hoeft u gedurende die periode dus niet nog een keer te betalen.

Hieronder kunt u berekenen wat de eenmalige bemiddelingskosten bedragen voor uw aanvraag.

Ik wil me graag inschrijven voor een schoonmaak-student

Language English